Oferta


W naszej Ofercie na dobry początek współpracy mamy dla Was promocję


Tylko teraz 50% taniej przez 3 miesiące!
Podpisz z nami umowę i przez pierwsze trzy miesiące jej obowiązywania
płać 50% ceny!


Nasza oferta obejmuje:


Książka przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych


Pełna księgowość

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie rejestrów zakupów, sprzedaży
 • sporządzanie deklaracji VAT (elektroniczne przekazywanie deklaracji do urzędów)
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzenie zestawień obrotów i sald


Ewidencja ryczałtu ewidencjonowanego

 • miesięczne naliczanie podatku,
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 • sporządzanie rozliczeń rocznych


Obsługa kadrowa

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11).Chcesz poznać nasz cennik usług księgowych?

Uzyskaj indywidualną wycenę!