Oferta


Nasza oferta obejmuje:


Pełna księgowość 

Dla spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie rejestrów zakupów, sprzedaży
 • sporządzanie deklaracji VAT (elektroniczne przekazywanie deklaracji do urzędów)
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzenie zestawień obrotów i sald


Uzyskaj indywidualną wycenę

Książka przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych


Uzyskaj indywidualną wycenę

Ewidencja ryczałtu ewidencjonowanego

 • miesięczne naliczanie podatku,
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 • sporządzanie rozliczeń rocznych


Uzyskaj indywidualną wycenę

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11).


Uzyskaj indywidualną wycenę